Hoe kom ik in de WSNP

Hoe kom ik in aanmerking voor de WSNP?
WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. U kunt niet zomaar gebruik maken van de WSNP. Om in aanmerking te komen voor de WSNP zult u zich eerst moeten aanmelden bij de gemeente waar u woont.

Wat doet de gemeente?
De gemeente zal u vragen om informatie over uw schulden. Zij zullen samen met u uitzoeken welke schulden u heeft en wanneer ze zijn ontstaan. Ook zal er aandacht zijn voor de oorzaak van de schulden, en wordt er gekeken naar uw inkomsten en uitgaven. Als er nog andere problemen zijn naast uw problematische schulden zult u daar hulp voor moeten zoeken. De gemeente zal een voorstel doen aan de schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan heeft u een geslaagde minnelijke regeling Het kan ook zijn dat schuldeisers niet akkoord gaan.

Geen akkoord met schuldeisers
Als de gemeente niet tot een akkoord kan komen met uw schuldeisers kunt u een beroep doen op de WSNP. De gemeente zal een verzoekschrift en een WSNP verklaring voor u opstellen, waarbij u zelf een persoonlijke toelichting geeft op het ontstaan van de schulden.

Naar de rechtbank
U levert het verzoekschrift samen met de WSNP verklaring in op de rechtbank. Tijdens een zitting, zal de rechtbank met u in gesprek gaan over het ontstaan van de schulden. De rechtbank zal vooral letten of de schulden te goeder trouw zijn ontstaan. U mag bijvoorbeeld niet gefraudeerd hebben, of recent schulden hebben gemaakt. U mag 10 jaar voordat u een beroep doet op de regeling niet eerder in de WSNP hebben gezeten. Als de rechtbank uw verzoek afwijst heeft u 8 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. U kunt dan uw verzoek voorleggen aan het gerechtshof. U heeft dan wel een advocaat nodig.

Tips om toegelaten te worden tot de WSNP