Verplichtingen tijdens de WSNP

Tijdens de WSNP zijn er een aantal regels, verplichtingen waar u zich aan moet houden. Voor de uitgebreide folder over uw verplichtingen klik hier

Informatieplicht
Tijdens de WSNP moet u de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd informeren over uw financiële situatie en uw persoonlijke situatie. Elke maand moet u het inlichtingen formulier inleveren bij de bewindvoerder. Op het formulier kunt aangeven of uw inkomen is gewijzigd of uw uitgaven. Ook kunt u bij ziekte of behandeling vertellen hoe het met u gaat en of u afspraken heeft gemaakt met uw behandelaars.

Sollicitatieplicht
Tijdens de schuldsanering moet u zo veel mogelijk sparen voor uw schuldeisers. Als u geen werk heeft, moet u solliciteren om met werk zoveel mogelijk geld te verdienen om uw schuldeisers terug te kunnen betalen. Als u van mening bent dat u niet in staat bent om te werken, dan moet u de bewindvoerder daarover vertellen. Bijvoorbeeld als u gezondheidsklachten heeft of als er volgens u sprake is van bijzondere omstandigheden. De rechter commissaris kan besluiten dat u niet hoeft te solliciteren. U moet dan wel aantonen welke gezondheidsklachten u heeft. U moet dat doen met een verklaring van een arts. Hij of zij moet bevestigen dat u de klachten heeft.

Geen nieuwe schulden maken
Tijdens de WSNP mag u géén nieuwe schulden maken. Mocht het toch gebeuren dat er een nieuwe schuld ontstaat, maak dan afspraken met de instantie om deze terug te betalen. U vertelt ook uw bewindvoerder dat er een nieuwe schuld is ontstaan en hoe u dat gaat oplossen. Als u het oplost is er geen probleem. Betaalt u de nieuwe schulden niet dan kan uw regeling beëindigd worden. U moet de nieuwe schulden betalen uit uw Vrij Te Laten Bedrag.

Afdrachtplicht
Tijdens de WSNP moet u sparen voor uw schuldeisers. We noemen dat de afdrachtplicht. De bewindvoerder berekend uw Vrij Te Laten Bedrag
(VTLB). U mag uw Vrij Te Laten Bedrag houden en alle inkomsten boven het VTLB moet u sparen voor de schuldeisers. Dat zijn inkomsten uit werk, maar ook geld dat u terugkrijgt van de belastingdienst, een verzekeringsuitkering, een nalatenschap, een prijs in een loterij, of een gift van familie of vrienden. Bij twijfel moet u altijd contact opnemen met de bewindvoerder. De bewindvoerder zal beslag leggen op uw loon of uw uitkering. Controleer of er elke maand wordt afgedragen naar de bewindvoerder. Als er niet wordt afgedragen door de werkgever of de uitkeringsinstantie dan zult u zelf afspraken moeten maken om de achterstand te betalen.

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen
Als u één van de afspraken of meerdere niet nakomt, dan zal de bewindvoerder u hier op wijzen. U krijgt de kans om het nieuwe probleem op te lossen. De bewindvoerder kan met u meedenken en adviseren over hoe u de nieuwe problemen kunt oplossen. U bent wél zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Als u de problemen niet oplost kan de rechter commissaris u uitnodigen voor een verhoor. Tijdens het verhoor bespreken we de problemen en hoe u ze kunt oplossen. Lost u het probleem niet op, dan zal de bewindvoerder of de rechter commissaris een verzoek doen bij de rechtbank om uw regeling te beëindigen. Als de rechtbank uw regeling beëindigt kunt u nog in hoger beroep. U heeft daarvoor 8 dagen de tijd en u heeft een advocaat nodig. Is uw regeling beëindigd dan kunt u 10 jaar geen beroep meer doen op de WSNP. Neem altijd contact op met uw bewindvoerder bij nieuwe problemen, en voorkomen is altijd beter dan genezen.