Schuldeiser

U bent schuldeiser
Als de WSNP van toepassing is verklaard kunt u geen verhaal meer halen bij uw debiteur voor schulden die zijn ontstaan voor de datum waarop de WSNP is uitgesproken. U mag geen rente en kosten meer in rekening brengen. U kunt uw vordering slechts ter verificatie indienen bij de bewindvoerder. Als de WSNP wordt beëindigd met een schone lei, is er een natuurlijke verbintenis ontstaan. Dat betekent dat u geen verhaal meer mag halen bij de debiteur.

Alle, bij de bewindvoerder bekende crediteuren, zullen per mail of per post op de hoogte gebracht worden van de uitspraak WSNP. Als u geen brief heeft ontvangen van de bewindvoerder bent u niet bij de bewindvoerder bekend. U kunt altijd het insolventieregister raadplegen om na te gaan of uw debiteur is toegelaten tot de WSNP en wie tot bewindvoerder is benoemd. U kunt dan uit eigen beweging contact opnemen met de bewindvoerder.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw vordering tijdig en voldoende gespecificeerd in te dienen bij de bewindvoerder.

Hoe kunt u uw vordering indienen?
U kunt uw vordering, voorzien van de nodige bewijzen indienen bij de bewindvoerder. U kunt dat, bij voorkeur per mail indienen via crediteuren@eresbewindvoering.nl.  Voor vragen over uw vordering kunt u bellen met 015 2031000. U zult na ontvangst van uw indieningsbrief een bevestiging van voorlopige erkenning ontvangen. Als uw vordering onvoldoende is gespecificeerd zal de vordering niet worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

Verificatievergadering en slotuitdeling
Als er voldoende boedelsaldo is zal er een verificatievergadering plaats vinden. U zult hierover per mail of per post worden geïnformeerd. U krijgt dan nogmaals de kans om uw vordering in te dienen. Bent u te laat dan kan de vordering niet meer worden geplaatst en zal er niet aan u worden uitgedeeld. Is er een schone lei verleend dan kunt u uw vordering niet meer op de debiteur verhalen.