Over de WSNP

De WSNP
De WSNP staat voor de ‘Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen’. De WSNP is een onderdeel van de faillissementswet. Een schuldenaar moet eerst een minnelijk traject doorlopen om in aanmerking te kunnen komen voor de WSNP. ( zie: Hoe kom ik in de WSNP) De WSNP is een wettelijke regeling voor mensen met ‘problematische schulden’. Problematische schulden zijn schulden die zo hoog zijn dat ze niet binnen 3 tot 5 jaar afgelost kunnen worden. In de WSNP spaart de schuldenaar drie jaar lang een bedrag boven het Vrij Te Laten Bedrag, en na drie jaar wordt er berekend hoeveel de schuldeisers daarvan kunnen ontvangen.

Verplichtingen
Tijdens de WSNP moet een schuldenaar zich houden aan een aantal verplichtingen zoals de informatieplicht, de sollicitatieplicht en er mogen geen nieuwe schulden ontstaan. Als een schuldenaar zich drie jaar houdt aan deze verplichtingen dan wordt de schone lei verleend. Dat betekent dat het restant van de schuld niet meer opeisbaar is. De schuldenaar kan dan schuldenvrij verder leven.

De bewindvoerder
Als een schuldenaar wordt toegelaten tot de WSNP wordt er een bewindvoerder benoemd en een rechter commissaris. De bewindvoerder heeft als taak om het vermogen boven het Vrij Te Laten Bedrag te beheren. Daarnaast zal de bewindvoerder de schuldenaar controleren op het nakomen van de verplichtingen. De bewindvoerder is géén hulpverlener, echter zal de bewindvoerder de schuldenaar wel verwijzen naar hulpverleners. Daarnaast houdt de bewindvoerder, in samenspraak met de rechter commissaris, rekening met eventuele beperkingen. De bewindvoerder houdt tijdens de WSNP nauw contact met de rechter commissaris. De rechter commissaris houdt mede toezicht op de schuldsanering en de bewindvoerder.

Het einde van de WSNP
Indien een schuldenaar zich tijdens de WSNP niet houdt aan zijn of haar verplichtingen dan kan dat leiden tot het beëindigen van de WSNP zonder het verlenen van de schone lei. De schuldeisers kunnen vanaf dat moment weer verhaal halen op de schuldenaar. Als een regeling wordt beëindigd met of zonder schone lei kan iemand 10 jaar lang geen beroep meer doen op de WSNP.