Het einde van de WSNP

Wel of geen schone lei
Aan het eind van de WSNP beoordeelt de bewindvoerder of u zich aan alle regels en verplichtingen heeft gehouden. Als u zich aan de regels heeft gehouden zal geadviseerd worden een schone lei te verlenen. De rechtbank zal hierover een beslissing nemen. Een schone lei betekent dat u uw schulden niet meer terug hoeft te betalen. Het geld dat u heeft gespaard wordt verdeeld over de schuldeisers. Als u niet alles terug kunt betalen, wordt het restant kwijt gescholden. Schuldeisers mogen u na een schone lei niet meer lastig vallen.

Als u geen schone lei heeft gekregen, moet u uw schulden weer wél zelf terugbetalen. U kunt dan ook 10 jaar géén beroep meer doen op de WSNP.

Verificatievergadering
Als u veel geld heeft gespaard voor de schuldeisers zal er een verificatievergadering worden gepland. Dit is een moment op de rechtbank waarop de schuldenlijst definitief wordt vastgelegd. Schuldeisers hebben dan nog de kans om hun vordering in te dienen. Dienen ze de vordering niet in, dan staan ze niet op de lijst. Als u een schone lei heeft gekregen geldt de schone lei ook voor de schuldeiser die niet op de lijst staat.

Slotuitdelingslijst
Als de verificatievergadering is geweest, zal de bewindvoerder een berekening maken van hoe het gespaarde geld verdeeld wordt over de schuldeisers. In de lijst staat welk salaris er wordt toegekend aan de bewindvoerder, welke kosten er gemaakt zijn in de schuldsanering en hoeveel elke schuldeiser heeft gekregen. De lijst zal ter inzage liggen voor de schuldeisers, zodat zij de lijst kunnen inzien. Indien zij van mening zijn dat er iets niet klopt kunnen zij bezwaar maken tegen de lijst.