Klachtenregeling

U heeft een klacht
Als u een klacht heeft over het Eres Bewindvoering, dan legt u die aan ons voor. De klacht moet betrekking hebben op de manier waarop
Eres Bewindvoering in een bepaalde situatie wel óf misschien niet heeft gehandeld. De klachtenprocedure is niet bedoeld voor zaken waarvoor u de mogelijkheid heeft bezwaar of beroep in te stellen.

Hoe wordt een klacht behandeld?
Klachten die Eres Bewindvoering telefonisch binnen krijgt, worden zoveel mogelijk direct afgehandeld. Is een klacht te complex om telefonisch af te handelen, dan zullen wij u verzoeken de klacht schriftelijk in te dienen. De afhandeling van schriftelijke klachten wordt gedaan door de bewindvoerders die bij Eres Bewindvoering werkzaam zijn. 

De schriftelijke klachtenafhandeling ziet als volgt uit:

Waar kunt u met uw klacht terecht?
U kunt uw klacht zowel telefonisch als schriftelijk aan Eres Bewindvoering voorleggen.  Postbus 68, 3214 ZH Zuidland. Telefoonnummer: 0181-699305. E-mail: eres@wsnp.nu

Niet eens met klachtenafhandeling?
Indien u van mening bent dat uw bewindvoerder de klacht over zijn gedrag niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u de klacht melden bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beslist of de klacht gegrond is. Bij een gegronde klacht bepaalt de Raad welke consequenties hieraan verbonden moeten worden. Kijk voor meer informatie bij het bureau WSNP.